PÁLYÁZATI FELHÍVÁS - Önkormányzati tulajdonú telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres és felépítményes telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének Pénzügyi, Tulajdonosi és Vagyonnyilatkozat-kezelő Bizottságának határozatai alapján

 

  • Budapest III. 22203/3 hrsz. (Jeles utca)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, az Ürömfű utca hivatalosan még meg nem nyitott, de már kiszabályozott részén található 1.314 m2 területű, közművesítetlen, négyszögű, közel téglalap alakú telek. Az ingatlan előtti közterület az Ürömfű utca része, de az hivatalosan még nincs megnyitva, a murvás, döngölt földutat a környékbeli ingatlantulajdonosok létesítették. Az hivatalos megnyitásáig az ingatlan nem számít építési teleknek. Az út önkormányzati (végleges, szabályos) kialakítására az Óbuda-Békásmegyer Városfejlesztő Nonprofit Kft. várható időpontot nem tudott mondani, arra az Eladó sem vállal garanciát.

A telek a Jutas utca irányába emelkedik, a telek erősebben befásodott. A telkek egy bontandó, ingatlan-nyilvántartásban nem szereplő épület található. Az ingatlan előtt közművek nem találhatóak, csatorna, elektromos áram és gáz csak a Jeles és Jutas utcákban, míg vízvezeték az Ürömfű utcai részen, két telekkel arrébb van. A szennyvízcsatorna megépítésig közterületi kapcsolat esetén is csak egy épület, egy lakással létesíthető. Az ingatlan nem kerített.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Jeles utca

Hrsz:                                                   22203/3

Megnevezése:                                     kivett gazdasági épület, udvar

Területe:                                             1.314 m2

Irányár:                                             57.700.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           7.300.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 22007/4 hrsz. és Budapest III. 22007/5 hrsz. alatti ingatlanok együttes értékesítése (Tarhos u. 87., de a Jeles utcáról közelíthető meg)

Budapest III. 22007/4 hrsz.

Lakóövezetben, Aranyhegyen, Tarhos -Jeles utcák között található 1.065 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú, un. „nyeles” telek, az ingatlan előtti utcában minden közmű megtalálható, az úttest szilárd burkolatú. A telek teljes területén füves, fás, bokros. A talajszint a Jeles utca irányába emelkedik. Az ingatlan nem kerített. A „nyél” nem számítható be a beépíthető alapterületbe.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Tarhos u. 87.

Hrsz:                                                   22007/4

Megnevezése:                                     kivett gazdasági épület, udvar

Területe:                                             1.065 m2

Irányár:                                               39.340.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           lásd később

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

Budapest III. 22007/5 hrsz. (Tarhos u. 87., de a Jeles utcáról közelíthető meg)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, Tarhos utcában található 1.000 m2 területű, közművesítetlen, téglalap alakú telek, az ingatlan előtti utcában minden közmű megtalálható, az úttest szilárd burkolatú. A telek teljes területén füves, fás, bokros, azon egy rossz műszaki állapotú gazdasági épület található.  A talajszint a Jeles utca irányába emelkedik. Az ingatlan nem kerített.

Az ingatlant teljes területét ELMŰ vezetékjog terheli, azon nagyfeszültségű vezeték tartóoszlopa található, a vezeték védőtávolsága az egész ingatlant lefedi, így önmagában történő beépítése nem lehetséges!

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Tarhos u. 87.

Hrsz:                                                   22007/5

Megnevezése:                                     kivett gazdasági épület, udvar

Területe:                                             1.000 m2

Irányár:                                               6.020.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           lásd később

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-IK-1.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

Mivel a 22007/5 hrsz.-ú ingatlant teljes területét ELMŰ vezetékjog terheli, azon nagyfeszültségű vezeték tartóoszlopa található, a vezeték védőtávolsága az egész ingatlant lefedi, így önmagában történő beépítése nem lehetséges, de annak egyesítése a szomszédos 22007/4 hrsz.-ú ingatlannal viszont jelentősen megnöveli annak beépíthetőségét, ezért a 22007/4 és 2007/5 hrsz.-ú ingatlanokra kizárólag egyben lehet pályázni!

 

Együttes irányár:                               45.360.000,- Ft (ÁFA mentes)

Pályázati biztosíték (bánatpénz):       4.500.000,- Ft

 

 A pályázati formanyomtatványon a Pályázó köteles külön-külön megjelölni az egyes ingatlanokra vonatkozó ajánlatát, ezen ingatlanoknál az összegségében legmagasabb ajánlati ár a bírálat szempontja. 

 

 

  • Budapest III. 22473/9 hrsz. (Óarany utca)

Lakóövezetben, Aranyhegyen, az Óarany u. – Kópé u. sarkon található 306 m2 területű, közművesítetlen, négyszög alakú telek. Murvás, döngölt földúton közelíthető meg.

A telek enyhén északi irányban lejtős, befásodott, bozótosodott. Az ingatlan előtt útkereszteződésben, utcaszakaszokon víz, elektromos áram és gáz közművek megtalálhatók, míg szennyvízcsatorna csak az Óarany utca távolabbi részén, három telekkel arrébb van. Az ingatlan önállóan beépíthető (15 %), de területe miatt azon csak egy épületben egy lakás létesíthető. A legnagyobb építménymagasság 7 m. Az ingatlan nem kerített. Mivel a telek északi oldalán egy még ki nem épített közterület van, ezért azon az oldalon előkerti oldaltávolság tartandó beépítés esetén.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1037 Budapest, Óarany utca

Hrsz:                                                   22473/9

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             306 m2

Irányár:                                             15.196.850,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           2.000.000.- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-2/SZ-N3.

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 62162 hrsz. (Liget u.)

III. kerület Csillaghegyen, Liget utcában található 147 m2 területű, közművesítetlen, négyszög alakú, lakóövezeti telek. A Liget utcában az összes közmű megtalálható. A telek első, nagyobb, utcai fele sík, hátsó, kisebb része emelkedő rézsű, több, életerős fával betelepítve. Az ingatlan kerített, a bejárata a Liget utca felőli kétszárnyú kapu, mely mögött egy aszfaltozott gépkocsi beálló található. A telek az utcáról jól áttekinthető. A jogi és a kerített telekhatár nem egyezik meg, az utcai fronton a kerítés beljebb van, mint a jogi telekhatár (tényleges kimérés nem készült, de ez látszik az ortfotón), azonban a kerítés áthelyezhetőségéért Kiíró felelősséget nem vállal, a nyilvántartott teleknagyságnál ténylegesen kevesebbet lehet birtokba venni és használni. A beépíthetőség (25 %) és pl. az előkert mérete azonban a földhivatali nyilvántartás és a jogi telekhatár szerint vehető figyelembe.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest, Liget utca

Hrsz:                                                   62162

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             147 m2

Irányár:                                             6.055.118,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           1.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-1/HA-2

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

  • Budapest III. 64366 hrsz. (Virág u. és Templom u. között)

III. kerület Békásmegyer-Ófalu városrészben, a Virág és a Templom utcák között található 1.048 m2 területű, közművesítetlen, négyszög alakú, hosszúkás lakóövezeti telek, DE KÖZTERÜLETI KAPCSOLAT NÉLKÜL. A két határoló utcában az összes közmű megtalálható. A telek nagyjából sík. szomszédok által kerített. Az ingatlan – mint környéke – talaj felszín mozgással érintett, nyilvántartott régészeti lelőhely. A telek a templomkerti játszótér felől jól áttekinthető.

A telek önmagában – mivel nincs közterületi kapcsolata – nem beépíthető, de bármely szomszédos, utcai fronttal rendelkező ingatlannal összevonható és úgy beépíthetővé válik.

 

Az ingatlan paraméterei:

Cím:                                                    1038 Budapest

Hrsz:                                                   64366

Megnevezése:                                     kivett beépítetlen terület

Területe:                                             1.048 m2

irányár:                                             22.390.000,- Ft + ÁFA

Pályázati biztosíték (bánatpénz):           3.000.000,- Ft

Övezeti besorolás:                               Lke-1BÓ/O-2

A telek beépíthetőségének paramétereit az ÓBÉSZ tartalmazza.

 

 

Pályázati feltételek:

 

A pályázaton azon Pályázó vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára és az a pályázat benyújtásának határidejéig a számlán jóváírásra került, valamint a pályázati dokumentációt személyesen vagy meghatalmazott útján átvette az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. ügyfélszolgálatán vagy kérésére elektronikus úton megküldésre került. Abban az esetben, ha gazdasági társaság vagy egyéb jogi személy kíván pályázni, úgy a dokumentáció átvételéhez be kell mutatni az aláírásra/cégjegyzésre jogosult személy eredeti aláírási címpéldányát és a társaság eredeti cégkivonatát, illetve ezeket másolatban át is kell adni, vagy elektronikusan meg kell küldeni, meghatalmazott esetén meghatalmazás benyújtása is szükséges. Magánszemély esetén is szükséges a meghatalmazás, ha a dokumentációt nem a leendő pályázó veszi át.

A pályázati dokumentáció kikérése és átvétele 2022. január 10., hétfő 9.00 órától 2022. január 31., hétfő 15.00 óráig történhet meg, az az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

A pályázat benyújtása Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat nemleges adóigazolásának csatolásához kötött. Azt hiány pótolni csak abban az esetben lehet, amennyiben pályázó igazolta, hogy az erre vonatkozó kérelmét a kerületi adóhatóság felé elindította.

 

Az üres ingatlanok az utcáról jól áttekinthetők.

 

Az ajánlatnak többek között tartalmaznia kell a Pályázó adatait, a Pályázó részletes és jogilag kötelező nyilatkozatát a megajánlott vételárra, fizetési feltételekre és a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására, illetve ajánlati kötöttségre vonatkozóan, valamint a pályázati dokumentációban megtalálható, illetve ott felsorolt egyéb nyilatkozatokat, igazolásokat is szükséges benyújtani.

A pályázó ajánlatát a pályázatban találhatókon túl feltételhez, kikötéshez nem kötheti, az ilyen pályázat érvénytelen. A pályázati formanyomtatvány módosítása (az adatokkal történő kitöltést ide nem értve) a pályázat érvénytelenségét eredményezi. A pályázati adatlap számítógépes feldolgozása megengedett, de abban tartalmi módosítást nem lehet végrehajtani.

 

A részletes pályázati feltételeket a pályázati dokumentáció tartalmazza, melynek átvétele az ertekesites@ovzrt.hu email címre küldött elektronikus levélben kezdeményezhető. A pályázati dokumentáció részét képezi az ingatlanról készített értékbecslés, mely tartalmaz eligazodást segítő helyszínrajzot, fotókat, a beépíthetőségre vonatkozó általános paramétereket, tulajdoni lap másolatot. A Kiíró az ingatlanok beépíthetőségéért felelősséget nem vállal, az erre vonatkozó előírásokat az ÓBÉSZ szerint kell Pályázónak figyelembe vennie.

 

A pályázatokban a hiánypótlás biztosított, a pályázat bonyolítójának felhívása alapján.

A pályázati adatlap nem hiánypótolható, beadási határidő letelte után nem módosítható.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. február 07., (hétfő) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen. A pályázati anyagot tartalmazó borítékon a feladó és a címzett megjelölésén, valamint a „…………….című, ……. hrsz.-ú ingatlan pályázat” szövegen túl egyéb szöveg nem lehet. Az ajánlatot tartalmazó borítékon a feladót fel lehet tüntetni, de ennek feltüntetése nem kötelező (titkos ajánlat).

Több telekre történő pályázás esetén minden ingatlanra külön pályázatot kell benyújtani és a pályázati biztosítékokat külön-külön kell megfizetni.

 

Jelen pályázatokban az ajánlati kötöttség ideje 2022. február 07-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2022. február 07., (hétfő) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A pályázatok Kiírója fenntartja azon jogát, hogy a pályázatokat a pályázati eljárás bármely szakaszában, indoklás nélkül eredménytelenné nyilvánítsa, valamint, hogy az érvényes ajánlatot tevő Pályázókkal a pályázati borítékbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson.

 

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő Pályázóval köthet ingatlan adás-vételi szerződést a fentiek szerint. Az ingatlan adás-vételi szerződésben csak és kizárólag azon személy vagy szervezet jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban, mint Pályázó megjelölésre került.

 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más Pályázó megjelölése) nincs lehetőség, azt a Kiíró kizárja, kivéve az ajánlati ár zártkörű liciten történő módosítását.

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a pályázati biztosíték nem jár vissza amennyiben:

  • a Pályázó az ajánlati kötöttség időtartama alatt, vagy a pályázat benyújtását követően, de az eredményhirdetést megelőzően visszavonta ajánlatát,
  • ha a szerződés megkötése a Pályázónak felróható okból hiúsult meg,
  • a szerződés teljesülése a vevőnek felróható okból hiúsult meg.

 

Ha a pályázat nyertesével a szerződés megkötése a szerződéskötésre nyitva álló határidőn belül meghiúsul, azonos feltételek mellett a soron következő Pályázóval szerződés köthető.

 

A vételár megfizetése az ingatlan adás-vételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes. Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár teljesítése 60 naptári napon belül esedékes.

 

A pályázat Kiírója rögzíti, hogy az ingatlan adás-vételi szerződésben a kellékszavatosság kizárásra kerül.

 

Az ingatlanok kitűzési dokumentációval nem rendelkeznek, a kiíró nem szavatol az ingatlanokon található kerítések helyzetéért, azok telekhatárra történő áthelyezéséért, áthelyezhetőségéért. Az ingatlanok a megtekintett állapotban kerülnek birtokbaadásra. A kitűzés költsége a nyertes Pályázót terheli.

Az egyes ingatlanoknál feltüntetett közmű állapot a nyilvánosan elérhető közműadatbázisokból származik, egyedi, közműszolgáltatók általi egyeztetés nem történt. Pályázó felelőssége a saját hasznosítási igényei szerinti csatlakozási lehetőségek vizsgálata.

Annak eldöntése, megítélése, hogy az Ingatlanok a pályázó céljainak megfelelnek-e, kizárólag a pályázó felelőssége. Az ingatlanok pályázó céljainak megfelelő esetleges kialakításához vagy használatához szükséges mindennemű dokumentum és hozzájárulás, engedély, stb. (így különösen építési, bontási engedély, ingatlanok beépíthetőségére vonatkozó engedély, közművesítéshez kapcsolódó engedély, vagy az ingatlanokban végzendő bárminemű tevékenység végzéséhez szükséges engedély, hozzájárulás stb.) beszerzése kizárólag a vevő felelőssége. A kiíró, illetve a bonyolító, nem tartozik felelősséggel az ajánlattevőnél az Eljárással kapcsolatosan felmerülő költségekért, kiadásokért vagy egyéb kötelezettségekért.

 

A felhívás, valamint a dokumentáció nem tartalmazza az érdekelt felek és tanácsadóik számára az ingatlanok megvételére vonatkozó döntés meghozatalához szükséges valamennyi információt. Az érdekelt feleknek maguknak kell kialakítani álláspontjukat, hogy mely információk relevánsak döntésük szempontjából, és maguknak kell elvégezniük független vizsgálataikat a további információk tekintetében.

 

A pályázati eljárás, illetve az esetleges szerződéskötés nyelve a magyar. Az ajánlathoz csatolt, idegen nyelven kiállított okiratokhoz minden esetben mellékelni kell azok hiteles magyar fordítását.

 

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg. A pályázat lebonyolítására az Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI. 2.) számú rendeletben foglaltak az irányadók.

 

A nyertes Pályázónak a vételáron felül szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat (az ingatlan vételárának 0,5 %-a + ÁFA), valamint az értékbecslés díját (36 000,- Ft + ÁFA), tulajdoni lap lekérésének díja 2.500,- Ft/hrsz., földhivatali eljárás díja 6.600,- Ft/albetét vagy ingatlan.

 

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán a +36 1 430-3472 és a +36 1 430-3463 telefonszámokon lehet kérni.

 

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu.