PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁRA NYITVA ÁLLÓ HATÁRIDŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Archív

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós nyilvános pályázatot hirdetett a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, nem lakás céljára szolgáló helyiségek és telekingatlanok tulajdonjogának értékesítésére vonatkozóan, ahol a pályázat benyújtására nyitva álló 2022. március 11. napjában került meghatározásra. A pályázat benyújtására nyitva álló határidő jelen felhívás alapján Budapest Főváros III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselőtestületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 17/2014. (VI.2.) 32. § (2) bekezdése alapján 2022. március 11. napjától 20 nappal meghosszabbításra kerül.

 

A pályázati ajánlat benyújtásának új határideje: 2022. március 31. (csütörtök) 10:00 óra.

 

A pályázat benyújtására nyitva álló határidő meghosszabbítása miatt a felhívásokban megadott határidők az alábbiakban módosulnak, egyebekben nem változnak.

 

A pályázati dokumentáció kikérése és átvétele, valamint a helyiségek megtekintése 2022. február 23., szerda 9.00 órától 2022. március 24., csütörtök 15.00 óráig történhet meg, az ertekesites@ovzrt.hu e-mail címre írt elektronikus levéllel kezdeményezhető.

 

A pályázati ajánlatot legkésőbb 2022. március 31. (csütörtök) 10:00 óráig zárt borítékban van lehetőség benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Ügyfélszolgálatán (1033 Budapest, Mozaik utca 7.). Ezen határidő után beadott pályázat érvénytelen.

 

Az ajánlati kötöttség ideje 2022. március 31-től számított 60 nap.

 

A pályázatok bontására 2022. március 31. (csütörtök) 10:10 órakor a 1033 Budapest, Mozaik utca 7. szám alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. Az érvényes ajánlatokat a benyújtási határidő leteltétől számított 45 napon belül bírálja el a tulajdonosi joggyakorló, kivéve, ha a kiíró a határidőt meghosszabbítja. Az elbírálásra nyitva álló határidő ez esetben sem lehet hosszabb 90 napnál. A pályázaton résztvevőket ajánlott levélben, vagy a pályázatban megadott email címre elektronikus levélben értesítjük a pályázat eredményéről. Az eredményhirdetésig a pályázat állásáról sem telefonon, sem írásban nem adunk ki információt, kivéve az esetleg szükséges hiánypótlási felhívásokat A bontási eljárás nem nyilvános.

 

A felhívás felkerül a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, budapest.ingatlan.hu, ingatlanok.hu., valamint megjelenik az Óbuda Újság következő számában.