Jogi Osztály

Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Jogi Osztálya jogi támogatást nyújt a társaság általános működése tekintetében, ellátja a társaság jogi képviseletét, segíti a szakmai szervezeti egységek munkáját, jogi szempontból előkészíti a társaság döntéseit.
A jogi támogatás keretében a Jogi Osztály hatáskörébe tartozik különösen szerződések előkészítése, véleményezése, továbbá jogi állásfoglalások összeállítása. Az osztály részt vesz Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott rendeletek felülvizsgálatában, módosításának előkészítésében, továbbá a képviselő-testületi és bizottsági határozatok meghozatalát megelőző döntés-előkészítésben.
A Jogi Osztály továbbá kapcsolatot tart a társaságot képviselő ügyvédi irodákkal, előkészíti a részükre adott megbízói utasításokat, felügyeli teljesítésüket. Az osztály munkatársai közreműködnek a társaság kintlévőségeinek kezelésében, a  jogerősen megítélt követelések végrehajtásában.
Az Óbudai Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. Jogi Osztálya működése során biztosítja a jogszabályoknak és hatályos szerződéseknek mindenben megfelelő működést.
Tel.: (+36-1) 430-3473
Tovább az eszköztárra