Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem

Archív

Saroglya utcai építési telkek értékesítésére II. ütem

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő, Saroglya utcáról nyíló építési telkek értékesítésére az alábbiakban részletezettek szerint:

Magánszemélyek, befektetők figyelem!

III. kerületben, a Saroglya utcában, Ürömhegy fejlődő részén, kertvárosi környezetben, L6-III-SZ/N övezetbe tartozó, 15- 20 % beépítési lehetőséggel rendelkező, kedvező adottságú, önkormányzati tulajdonú építési telkek ELADÓK!Saroglya utcai telkek4

Pályázható ingatlanok:

III. ker. Saroglya u. 22815/ 115 hrsz. alatti telek
Terület: 1034 m2
Irányár: 32 519 685 Ft + Áfa, összesen: 41 300 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.100.000 Ft.I

III. ker. Saroglya u. 22815/ 120 hrsz. alatti telek terület: 1584 m2
Irányár: 47 401 574 Ft + Áfa, összesen: 60 200 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 6.000.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 126 hrsz. alatti telek
Terület: 1003 m2
Irányár: 30 000 000 Ft + Áfa, összesen: 38 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 127 hrsz. alatti telek
Terület: 1000 m2
Irányár: 29 921 259 Ft + Áfa, összesen: 38 000 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 3.800.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 128 hrsz. alatti telek
Terület: 1007 m2
Irányár: 33 149 606 Ft + Áfa, összesen: 42 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.200.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 132 hrsz. alatti telek
Terület: 1099 m2
Irányár: 31 259 842 Ft + Áfa, összesen: 39 700 000 Ft

Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 135 hrsz. alatti telek
Terület: 1006 m2
Irányár: 31 574 803 Ft + Áfa, összesen: 40 100 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 4.000.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 139 hrsz. alatti telek
Terület: 1550 m2
Irányár: 46 377 952 Ft + Áfa, összesen: 58 900 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.900.000 Ft.

III. ker. Saroglya u. 22815/ 140 hrsz. alatti telek
Terület: 1516 m2
Irányár: 43 070 866 Ft + Áfa, összesen: 54 700 000 Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 5.500.000 Ft.

Az ingatlant 24 m2 nagyságú területre vonatkozóan vezetékjog terheli, az ELMŰ Hálózati Kft. javára.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. április 4. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2016. április 4-én 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.