Nagyértékű ingatlanok értékesítése

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában lévő alábbi ingatlanok értékesítésére

BERUHÁZÓK, CÉGEK FIGYELMÉBE! IRODAHÁZNAK, VAGY LAKÓÉPÜLET CÉLJÁRA IS KIALAKÍTHATÓ INGATLAN ELADÓ!

Belső- Óbuda legforgalmasabb részén, saroktelken álló Bp. III. ker. Tímár utca 16. sz. alatti kiürített iskolaépület és a mellette lévő bontandó Pacsirtamező utca 21. sz. alatti üres lakóépület eladó.
A két épület telekterületének összeszabályozása átvezetésre került 17793/1 hrsz. alatt, területe 1798 m2.
Az iskolaépület – pince, fszt, emelet, padlástér–hasznos alapterülete: 1806 m2.
A lakóépület – pince, fszt, emelet, padlástér – hasznos alapterülete: 544 m2.
Az ingatlan összközműves, régészetileg védett területen helyezkedik el.
Építési övezet: L2-III-V, beépíthetőség: 61,5 %-os.
Irányár: 210.120.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 21.000.000.-Ft.
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron.

NÍVÓS KÖRNYEZETBEN LÉVŐ PANORÁMÁS ÉPÍTÉSI TELEK ELADÓ ÓBUDA HEGYVIDÉKÉNEK EGYIK LEGSZEBB UTCÁJÁBAN!
Bp. III. ker. Jablonka út 92. sz. 20453/1 hrsz.
építési telek, terület: 1567 m2
Övezeti besorolás: L6-III-SZ/N, Beépíthetőség: 15-20%
szintterületi mutató: 0,4 m2/m2
Közmű: Teljes közmű az utcában.
Irányár: 63.496.062,- Ft + 27 % Áfa, összesen 80.640.000,- Ft
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 8.000.000.-Ft
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron.

CSILLAGHEGY-BÉKÁSMEGYER HATÁRÁBAN, A DUNA FELÖLI OLDALON FEJLESZTÉSRE VÁRÓ INGATLAN ELADÓ
Bp. III. ker. Szent István u. 64024/2 hrsz.
telek, terület: 1.0012 m2
Övezeti besorolás: L4-III-LP, Intenzív kertvárosias lakópark.
A területen többlakásos lakóparki épületek helyezhetők el. Beépíthetőség: 25%
A terület régészeti lelőhely, kisebb része régészetileg védett terület.

szintterületi mutató: 0,7 m2/m2
Közmű: víz, villany a Szent István utcában, csatorna, gáz az Ipartelep utcában.
Irányár: 265.315.000,- Ft + 27 % Áfa, összesen 336.950.000,- Ft
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 33.700.000.-Ft
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron.

BELSŐ-ÓBUDA JÓL MEGKÖZELÍTHETŐ UTCÁJÁBAN INGATLAN ELADÓ!
Bp. III. ker. Vályog u. 11. sz. 17026 hrsz.,
a telek nagysága: 893 m2, az ingatlan-nyilvántartásban: kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű. A felépítmény a pince kivételével elbontásra került.
Övezeti besorolás: L2-III-K/3, építési övezet szerinti beépíthetőség: 35 %, melyet az építési hely kb. 30 %-ra csökkent, szintterületi mutató: 2,0 m2/m2
Az ingatlan beépíthetőségére látványterv is készült.
Az utca összközműves. A terület régészeti védettség alatt áll.
Irányár: 66.310.000.- Ft (Áfa mentes)
Pályázati biztosíték: (bánatpénz): 6.600.000.-Ft
A pályázaton való részvétel feltétele a pályázati dokumentáció megvásárlása bruttó 20.000,- Ft vételáron.

Az ajánlatnak tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2014. október 13. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT és ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2014. október 13-án 12.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3466 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.