Helyiségek értékesítése indul

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiség tulajdonjogának értékesítésére

 • Bp. III. ker. Bécsi út 93/b. pinceszint, 17563/1/A/17 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 58 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
  Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtése elektromos hőtároló kályhával megoldott. A falak vizesek, salétromosak, felújítandó állapotú.
  Irányár: 5.900.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Evező u. 6. pinceszint, 14615/9/A/16 hrsz. egyéb helyiség, alapterülete: 38 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan a társasház belső lépcsőházán keresztül közelíthető meg.Bevezetett közművek: villany (mérőóra nélkül). Fűtése, vízellátása nincs. A falak vizesek, salétromosak, felújítandó állapotú.
  Irányár: 2.200.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 220.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Folyamőr u. 6. VI. em., 18229/7/A/151 hrsz. raktár, alapterülete: 13 m2
  A helyiség az óbudai lakótelep Duna felöli oldalán, a Szentendrei út és a Budai alsó rakpart között helyezkedik el.
  A panel épület VI. emeletén lévő helyiség közvetlenül a lépcsőház belső folyosójáról közelíthető meg. Bevezetett közművek: villany. Fűtése: távfűtés. Közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 3.000.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 300.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Kenyeres u. 36. földszint, 17384/0/A/9 hrsz. műhely, alapterülete: 58 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Az ingatlan a társasház belső lépcsőházából, illetve közös tulajdonú előtéren keresztül közelíthető meg. Bevezetett közművek: villany, víz, csatorna. Fűtése: nincs. A falak vizesek, salétromosak, felújítandó állapotú.
  Irányár: 4.100.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 410.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Kiskorona u. 10. földszint, 17725/3/A/301 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 25 m2
  A helyiség Óbuda belső részén, panel épület földszintjén helyezkedik el, közvetlenül az utcáról nyíló két bejáraton keresztül lehet megközelíteni.
  Bevezetett közművek: villany. Fűtése: távfűtés.
  Közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 5.900.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 590.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Raktár u. 19. földszint, 18443/4/A/92 hrsz. raktár, alapterülete: 16 m2
  Az Óbudán lévő helyiség panel épület földszintjén található, közvetlenül a ház mögötti parkoló felől közelíthető meg.Bevezetett közművek: villany. Fűtése: távfűtés.
  Közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 2.700.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 270.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. San Marco u. 11. alagsor 1., 17454/0/A/1 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 54 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található.
  Megközelíteni közvetlenül az utcáról lehet. Bevezetett közművek: víz, gáz, villany, csatorna. Fűtése: gázkonvektor. A falakon vizesedés, salétromosodás látható. Közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 7.900.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 790.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Váradi u. 26. pinceszint, 17005/29/A/87 hrsz. raktár, alapterülete: 29 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található, az épület pinceszinti folyosójáról lehet megközelíteni. A raktár korábban irodaként volt hasznosítva, de az iroda funkciónak nem felel meg. Belmagassága viszonylag alacsony, átlagosan 2,2 m, a helyiségben futó csővezetékek alatt a 2,0 m-t sem éri el. Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna. Fűtése nincs. Közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 5.000.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 500.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint
 • Bp. III. ker. Viador u. 19. pinceszint, 17533/2/A/9 hrsz. üzlethelyiség, alapterülete: 26 m2
  A helyiség Belső-Óbudán, hagyományos téglaépület pinceszintjén található, közvetlenül az utcáról lehet megközelíteni.
  Viszonylag alacsony a belmagassága, átlagosan 2,2 m. Bevezetett közművek: víz, villany, gáz, csatorna. Fűtése gázkonvektorral megoldott. A helyiségben talajvíz szigetelési problémák tapasztalhatók, közepes műszaki állapotú.
  Irányár: 5.200.000.- Ft
  Pályázati biztosíték (bánatpénz): 520.000.-Ft
  Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő adatait, a megajánlott vételárat, a fizetési feltételeket, valamint az ajánlattevő azon nyilatkozatát, hogy a pályázati felhívásban foglalt feltételeket elfogadja.

Az ajánlattevő a benyújtott ajánlatához a benyújtástól számított 60 napig kötve van (ajánlati kötöttség).

A pályázaton azon ajánlattevő vehet részt, aki a pályázati biztosítékot befizette az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára.

Az ajánlattevőnek az ajánlatot tartalmazó formanyomtatványt, valamint a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2016. június 6. (hétfő) 12 óráig van lehetősége benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához a szükséges formanyomtatvány letölthető ITT, ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen. 

A pályázatok bontására 2016. június 6-án 14.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor.

A pályázaton résztvevőket levélben, vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően további tárgyalást folytasson, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az Önkormányzat a nyertes ajánlatban szereplő ajánlattevővel köt ingatlan adásvételi szerződést. Az ingatlan adásvételi szerződésben csak és kizárólag azon személy jelölhető meg szerződő félnek, aki a pályázatban  mint ajánlattevő megjelölésre került. 

A pályázatok bontását követően az ajánlat módosítására (pl.: haszonélvezeti jog alapítása, tulajdoni arány módosítása, az ajánlatban nem szereplő más ajánlattevő (házastárs) megjelölése) nincs lehetőség!

A meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot, valamint a tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat elővásárlási jog illeti meg.

A vételár az ingatlan adásvételi szerződés hatálybalépését követő 5 munkanapon belül esedékes.  Amennyiben a vételár kiegyenlítése banki kölcsön igénybevételével történik, úgy kérjük annak tényét az ajánlatban feltüntetni. Ez utóbbi esetben – a banki kölcsönre tekintettel – a vételár 90 napon belül esedékes.

A nyertes ajánlattevőnek az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie, amely tartalmazza többek között az ügyvédi munkadíjat, valamint az értékbecslés díját.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3466 és a +36 1 430-3463 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.