ELADÓ helyiségek

Archív

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. (1033 Bp. Mozaik u. 7.) egyfordulós pályázatot hirdet a Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat tulajdonában álló üres, tehermentes nem lakás céljára szolgáló helyiségek tulajdonjogának értékesítésére

Bp. III. ker. Boglár u. 6. fsz. 1., 64057/13/A/300 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 59 m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep Duna felöli oldalán, panel épület földszintjén található, két utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közmű: víz, villany, csatorna, távhő
Irányár: 7.470.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 750.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Boglár u. 12. fsz. 1., 64057/13/A/304 hrsz. iroda,
alapterülete: 59 m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep Duna felőli oldalán, panel épület földszintjén helyezkedik el. Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhő
Irányár: 7.270.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 730.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Folyamőr u. 4. földszint, 18229/7/A/120 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 25 m2
A 10 emeletes panel épület, melyben a helyiség található, az óbudai lakótelep Duna felőli oldalán, a Szentendrei út és a Budai alsó rakpart között helyezkedik el, közvetlen két utcai bejárattal rendelkezik.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, távhő
Irányár: 3.760.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Hollós K. L. u. 4. földszint, 62321/7/A/3 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 24 m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep hegy felöli oldalán 10 emeletes panel épület földszintjén található, közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, gáz, távhő
Irányár: 3.360.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 340.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Jendrassik Gy. u. 1. fsz. 1., 62321/66/A/1 hrsz. üzlethelyiség,
alapterülete: 118 m2
A helyiség a Békásmegyeri lakótelep hegy felöli oldalán 10 emeletes panel épület földszintjén található, a korábban irodaként funkcionáló helyiségcsoport közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Bevezetett közművek: víz, villany, csatorna, távfűtés
Irányár: 13.500.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.350.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Pacsirtamező u. 26. pinceszint, 17632/0/B/1 hrsz. raktár,
alapterülete: 77 m2
A raktár, mely a belső Óbudai hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület pinceszintjén helyezkedik el közvetlen utcai bejárattal rendelkezik. Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közművek: víz, villany
Irányár: 4.690.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 470.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Tímár u. 15. alagsor, 17629/0/A/1 hrsz. műhely, alapterülete: 85 m2
Belső Óbudai, hagyományos szerkezeti kialakítású lakóépület alagsorában helyezkedik el a műhely. Közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
Falazata vizes, salétromos, a vakolat hullik. Felújítandó állapotú.
Bevezetett közművek: víz, villany
Irányár: 3.790.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 380.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

Bp. III. ker. Tímár u. 26. pinceszinti, 17621/0/A/41 hrsz. iroda,
alapterülete: 197 m2
A hagyományos szerkezeti kialakítású épület, melyben a helyiség található, az Amfiteátrum melletti részen helyezkedik el.
Az épület sarkán lévő helyiség közvetlen utcai bejárattal rendelkezik.
A falak vizesek, salétromosak, teljes felújítást igényel.
Gépészeti felszereltség: víz, villany, csatorna, gáz
Irányár: 10.910.000.- Ft
Pályázati biztosíték (bánatpénz): 1.100.000.-Ft
Hivatalos megtekintés: megegyezés szerint

A helyiségekre külön-külön lehet ajánlatot tenni, melynek tartalmaznia kell a pályázó adatait, a megajánlott vételárat, a fizetés módját és idejét, valamint a pályázó nyilatkozatát a pályázati felhívásban foglalt feltételek elfogadására. A pályázó ajánlatához a pályázat benyújtásától számított 60 napig kötve van. A pályázaton azon ajánlattevők vehetnek részt, akik a pályázati biztosítékot befizetik az Önkormányzat Raiffeisen Bank Zrt.-nél vezetett 12001008-00140645-00100001 számú letéti számlájára. A pályázóknak az ajánlatot és a pályázati biztosíték befizetését igazoló bizonylatot zárt borítékban, legkésőbb 2015. augusztus 31. (hétfő) 12 óráig van lehetőségük benyújtani az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztályán (cím: 1033 Bp. Mozaik u. 7.) személyesen, vagy meghatalmazott útján.

Az ajánlat benyújtásához formanyomtatvány letölthető ITT, ITT és a www.obuda.hu honlapról, vagy személyesen átvehető a fenti címen.

A pályázatok bontására 2015. augusztus 31-én 12.00 órakor a Bp. III. kerület Mozaik u. 7. sz. alatt, az Óbudai Vagyonkezelő Zrt. hivatalos helyiségében kerül sor. A pályázaton résztvevőket levélben vagy telefonon értesítjük a pályázat eredményéről. A pályázat kiírója fenntartja azon jogát, hogy a legmagasabb vételárat kínáló ajánlattevőkkel a pályázatbontást követően tovább tárgyaljon, közöttük zártkörű licitet tartson, illetve, hogy a pályázatot indokolás nélkül eredménytelennek nyilvánítsa.

Az 5.000.000.-Ft felett meghirdetett ingatlanokra a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény értelmében a Magyar Államot minden más jogosultat megelőző, valamint az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény értelmében a Fővárosi Önkormányzatot elővásárlási jog illeti meg. A tulajdonviszonyok rendezése érdekében, az állam által az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul okozott károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény 9. §-a értelmében a kárpótlásra jogosultat a meghirdetett ingatlanra elővásárlási jog illetheti meg.

A nyertes pályázónak az önkormányzat tulajdonában lévő egyes vagyontárgyak elidegenítéséről szóló 18/2014. (VI.2.) rendelet 3. paragrafusában meghatározottak szerint szerződéskötési díjat kell fizetnie.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítást az Értékesítési, Helyiség- és Telekhasznosítási Osztály +36 1 430-3464 és a +36 1 430-3465 telefonszámain lehet kérni.

A pályázati felhívás jelen szövege megjelenik az Óbuda Újságban, felkerül továbbá a www.obuda.hu és a www.ovzrt.hu honlapokra, valamint a következő internetes hirdetési fórumokra: ingatlan.com, ingatlan.net, ingatlanok.hu.